3 نفر برتر شو

با برنامه ریزی های ستاره شو

animation image animation image animation image animation image

آوات احمدزاده

توضیحات تکمیلی :
دبیر زیست شناسی، دبیر رسمی آموزش و پرورش با ۱۴ سال سابقه آموزشی، مولف کتاب ژنتیک بدون n سوابق علمی: دکترای تخصصی زیست شناسی گرایش فیزیولوژی جانوری.