3 نفر برتر شو

با برنامه ریزی های ستاره شو

animation image animation image animation image animation image

یوسف عزیزی

توضیحات تکمیلی :
مدرس ریاضیات کنکور رشته های تجربی و ریاضی با ۲۶ سال سابقه در تهران و ارومیه، مدرس کنکور ترکیه با دوسال سابقه تدریس در کشور ترکیه،با مجموعه ای پرشماراز قبولیهای متعدد در رشته های پزشکی ومهندسی در بهترین دانشگاههای ایران وترکیه.سوابق علمی:دانش آموخته دانشگاه تبریز