3 نفر برتر شو

با برنامه ریزی های ستاره شو

animation image animation image animation image animation image

محمد کریمی

توضیحات تکمیلی :
مدرس عربی، با۲۷ سال سابقه خدمت درآموزش وپرورش و مدارس سمپاد درشهرهای تهران-تبریز-آذربایجان غربی و همچنین سابقه تدریس دردانشگاه فرهنگیان وسایردانشگاهها به مدت ۸ سال سوابق علمی: دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشدزبان وادبیات عرب ازدانشگاه علامه طباطبایی تهران