3 نفر برتر شو

با برنامه ریزی های ستاره شو

animation image animation image animation image animation image

سید محمد خدیوی

توضیحات تکمیلی :
دبیر شیمی،دبیر رسمی آموزش و پرورش، مدرس مدارس خاص و سمپاد،مولف کتاب های پرسمان قلم چی،تدریس در دپارتمان شیمی قلم چی. سوابق علمی: دکتری رشته شیمی آلی