3 نفر برتر شو

با برنامه ریزی های ستاره شو

animation image animation image animation image animation image

جمال هاشمی

توضیحات تکمیلی :
سوابق علمی: کارشناس ارشد رشته زبان وادبیات عربی دبیر عربی، ۱۲ سال سابقه تدریس.مدرس دانشگاه و مدارس در تهران وشهرستان ها،مدرس آموزشگاهای حکیم و نگارستان تهران، عضو دپارتمان مجموعه همکلاسی تهران ، طراح آزمون های قلم چی ، سابقه تدریس در مراکز علمیه در زمینه کتاب های صرف و نحو ( جامع المقدمات ، شذور الذهب قطر الندی ؛ مبادی العربیه،....) .