رزومه اساتید ستاره شو

استاد احمد زاده دبیر زیست شناسی دکترای تخصصی زیست شناسی گرایش فیزیولوژی حانوری دبیر رسمی آموزش و پرورش با ۱۴ سال سابقه تدریس مولف کتاب ژنتیک بدون n

مهندس احمدزاده
?>