رزومه اساتید ستاره شو

استاد هاشمی دبیر عربی ۱۲ سال سابقه تدریس کارشناس ارشد رشته زبان و ادبیات عربی مدرس دانشگاه و مدارس در تهران و شهرستانها عضو دپارتمان مجموعه همکلاسی تهران طراح آزمونهای قلم‌چی دارنده مقاله علمی تحت عنوان بررسی آسیب شناسی آموزش زبان عربی در نظام آموزشی کشور مدرس آموزشگاههای حکیم و نگارستان تهران سابقه تدریس در مراکز علمیه در زمینه کتابهای صرف و نحو

جمال هاشمی
?>