رزومه اساتید ستاره شو

استاد خدیوی دبیر شیمی دکترای رشته شیمی آلی دبیر رسمی آموزش و پرورش تدریس در دپارتمان شیمی قلم‌چی مدرس مدارس خاص و سمپاد مولف کتابهای پرسمان

سید محمد خدیوی
?>