رزومه اساتید ستاره شو

استاد فیضیان مدرس ریاضیات کنکور، کارشناس ارشد مهندسی صنایع و کارشناسی ریاضی کاربردی ۱۸ سال سابقه فعالیت مدرس ریاضی دبیرستان های ارومیه اصفهان و تهران مدرس ریاضی دانشگاه های علم و صنعت، آزاد تهران شمال و امام حسین مدرس ریاضی کانون فرهنگی قلم چی و گزینه دو مدرس ریاضی آموزشگاههای آزاد علمی استان های تهران ، اصفهان و ارومیه

علیرضا فیضیان
?>