تیم ستاره شو

متن تستی می باشد

اساتید ستاره شو

متن تستی می باشد

طرح های مشاوره ای ستاره شو

پلن مورد علاقه خود را انتخاب نمایید.
مشاهده طرح های بیشتر

یک ماهه

برنامه حجمی و ساعتی : دارد
کارگاه مشاوره : ندارد
پشتیبانی آنلاین : ندارد
پشتیبانی تلفنی : ندارد
مشاوره روانشناسی : ندارد
مشاوره تغذیه : ندارد
مشاوره تغذیه : ندارد
جزوه های آموزشی : ندارد
فیلم آموزشی : ندارد
بن تخفیف کتاب : ندارد
2 جلسه در ماه
ثبت نام

سه ماهه

برنامه حجمی و ساعتی : دارد
کارگاه مشاوره : دارد
پشتیبانی آنلاین : دارد
پشتیبانی تلفنی : دارد
مشاوره روانشناسی : ندارد
مشاوره تغذیه : ندارد
مشاوره تغذیه : ندارد
جزوه های آموزشی : ندارد
فیلم آموزشی : ندارد
بن تخفیف کتاب : ندارد
2 جلسه در ماه
ثبت نام

ستاره شو

متن تستی

دانلود اپلیکیشن اندروید

دستاوردهای ما

تعداد کل طرح ها

0+

تعداد کل دانش آموزان

0+

تعداد کل کلاس آنلاین

0+

شروع کلاس های آنلاین

3 نفر برتر شو

با برنامه ریزی های ستاره شو