3 نفر برتر شو

با برنامه ریزی های ستاره شو

animation image animation image animation image animation image

تیم ستاره شو

مشاهده اساتید بیشتر

طرح های مشاوره ای ستاره شو
پلن مورد علاقه خود را انتخاب نمایید.

طرح مشاوره برنزی
 • تعداد جلسات مشاوره 2 جلسه در ماه
 • بزنامه ریزی فردی دارد
 • کارگاه مشاوره دارد
 • پشتیبانی آنلاین ندارد
 • تماس پشتیبان با داوطلب ندارد
 • مشاوره روانشناس ندارد
 • آزمون آنلاین ندارد
 • دوره تقویت حافظه و تندخوانی ندارد
 • برگزاری دوره های جمع بندی درسی ندارد
 • فیلم و جزوات درسی ندارد
ثبت نام در ستاره شو
طرح مشاوره نقره ای
 • تعداد جلسات مشاوره 2 جلسه در ماه
 • بزنامه ریزی فردی دارد
 • کارگاه مشاوره دارد
 • پشتیبانی آنلاین دارد
 • تماس پشتیبان با داوطلب 1 بار در هفته
 • مشاوره روانشناس دارد
 • آزمون آنلاین دارد
 • دوره تقویت حافظه و تندخوانی ندارد
 • برگزاری دوره های جمع بندی درسی ندارد
 • فیلم و جزوات درسی ندارد
ثبت نام در ستاره شو
طرح مشاوره طلایی
 • تعداد جلسات مشاوره نامحدود
 • بزنامه ریزی فردی دارد
 • کارگاه مشاوره دارد
 • پشتیبانی آنلاین دارد
 • تماس پشتیبان با داوطلب نامحدود
 • مشاوره روانشناس دارد
 • آزمون آنلاین دارد
 • دوره تقویت حافظه و تندخوانی دارد
 • برگزاری دوره های جمع بندی درسی دارد
 • فیلم و جزوات درسی دارد
ثبت نام در ستاره شو

مشاهده آلبوم افتخارات بیشتر

اپلیکیشن اندروید ستاره شو